Posted By: Nhamnt

Nhamnt

This user hasn't shared any profile information

tuoi-dan
by Nhamnt 11 months ago

Xem tử vi ngày 03/03/2017 Thứ Sáu Tuổi Dần

– Xem tử vi ngày 03/03/2017 Thứ Sáu Tuổi Mậu Dần thuộc Thành Đầu Thổ. Căn Mậu Thổ bị Chi Dần Mộc khắc. Việc gì cũng không nên hấp tấp, vội vàng dù  đã có toan tính, sắp xếp,...